Nelengva rasti tinkamus žodžius kalbant apie mirtį.
Mano požiūris į mirties procesą susiformavo iš asmeninės patirties, prisilietus prie artimųjų išėjimo slėpinio, ir yra pagrįstas teosofiniu, filosofiniu, antropoteosofiniu požiūriu. Visu tuo noriu pasidalyti su žmonėmis, kuriems tai rūpi.
Reikia išdrįsti kalbėti apie mirtį kaip apie žmogiškąją patirtį, apie perėjimą. Nenoras arba baimė tai daryti, apmąstyti mirties slėpinį yra vienas didžiausių trukdžių, neleidžiančių tinkamai pasiruošti neišvengiamai tikrovei.
Esu atvira pokalbiams su išeinančio ar išėjusio žmogaus artimaisiais, ir pasiruošusi padėti jiems suvokti mirties, kaip perėjimo iš vieno pasaulio į kitą, procesą. Suprasdami, kaip viskas vyksta, mes galime labai padėti ne tik išėjusiai sielai, bet ir sau. Esu pasiruošusi pasidalyti žiniomis apie mirimo ir mirusiųjų palydėjimo kultūrą.
Išlydėtoja Margarita

P.Ilgevičiaus ir A. Ilgevičienės  knygelėje „Malda“ yra pateiktos maldos už mirusiuosius.

 • Malda prie mirštančiojo, per jo mirimą ir iki sueinant trims paroms po mirimo fakto, taip pat per kremaciją arba laidojimą, leidžiant karstą arba urną į duobę:
  Visagalio Dievo angelai,
  Saugokite, globokite ir veskite
  Išeinančią _______ (vardas) sielą. / 33 kartus arba tol, kol reikia
  Amen.

   

  • Malda už mirusiuosius kalbama:
   • 40 dienų nuo mirimo laiko, kai siela paliko savo fizinį kūną;
   • 7 dienas prieš bet kurias mirimo metines ir 7 dienas po jų;
   • Jeigu mirusysis vis sapnuojasi ar kitaip pasirodo, apie save primindamas, patartina melstis prie uždegtos žvakės 9 dienas, o sunkesniu atveju (savižudybė, žmogžudystė ar nelaimingas atsitikimas) – 40 dienų;
   • Bet kuriais kitais atvejais – 3-33 kartus:

   

  Viešpatie, Didysis Kūrėjau,
  Visagali ir Visuotini Dieve,
  Atleisk savo kūriniui __________ (vardas)
  Dėl jo žemiškų nesupratimų.
  Išlaisvink tų nesupratimų pasekmes
  Ir suteik ________ (vardas) sielai dangiškąją karalystę.
  Atverk jam (jai) jos Ramybę ir Šviesą.              / 33 kartus
  Amen.

   

  P.S.  Apie mirimą ir kelią po mirties rasite Astrėjos knygoje „Apie mirtį ir pomirtinius kelius“ (2008,2010), tačiau leiskite priminti, kad:

  • Iki visiškai sueinant trims paroms po mirimo fakto siela dar nėra iki galo išėjusi, nes, atsisveikindama su gyvaisiais, kartu taikosi prie savo naujos būsenos be fizinio kūno. Todėl kremavimas ir laidojimas žmoniškesnis bei harmoningesnis šiam laikui praėjus. Tai metas, kai gyvieji gali išsakyti viską, ko nespėjo, atsiprašyti ar atleisti, šitaip palengvindami mirusiojo kelią. Laimi tie gyvieji, kurie pasinaudoja to laiko teikiamomis galimybėmis. Gyvųjų rietenos neišpasakytai kenkia išeinančiai sielai.

   

  • Devinta para – tai laikas, kai siela stoja prieš karminį Teismą, kuris nusprendžia tolesnį jos likimą. Iki šio laiko ir tą dieną gyvieji labai daug gali padėti mirusiajam, užtardami jį maldoje.

   

  • Trisdešimta para – Amžinybės Vartai. Gyvieji gali padėti savo maldomis.

   

  • Keturiasdešimtoji para – mirusiojo siela pasiekia savo naujuosius namus, kokią pagal savo Žemėje susikurtą sąmoningumą ir artimųjų paramos nuoširdumą per jos kelionę yra verta.