Daugeliui šiandien akistata su mirtimi arba artimojo netektim yra skausminga, gąsdinanti, gaubiama sielvarto ir bejėgiškumo. Laidotuvės įgavo niūrų pavidalą, nes žmonės nutolo nuo tikrojo supratimo apie mirties virsmo reikšmę ir laidojimo apeigų paskirtį.

Kai žinai, yra žymiai lengviau. Mums rūpi, kad Jums būtų lengviau.

Tad kviečiame prisiminti arba iš naujo sužinoti apie Mirties kultūrą.

Mūsų tikslas – padėti Jums sugrįžti prie mirties suvokimo ištakų, kurios byloja apie tai, kas neišvengiama ir visada šalia. Tai savo esme nekinta, tačiau yra skirtingų požiūrių. Mūsų misija – atverti tokį požiūrį, kurio dėka į mirtį imtumėte žiūrėti lengviau, ramiau, drąsiau ir pagarbiau, o laidotuvių laikui sugrąžintumėte tai, kas prarasta – iškilmingumo, susikaupimo, ramybės ir psichologinio tvirtumo dvasią. Tai neįkainojama dovana išeinančiam, nes jo kelionė – ne į tuštumą, nebūtį ar pabaigą.

Jei tik žinotumėt, kad gyvenimas niekada nesibaigia, o mirtis – viso labo tik alėja, kurią jam reikia pereiti... Į ją Jūsų artimas žmogus žengia nedrąsiai, nes jos neatpažįsta. Žengia lėtai, bet pirmyn. Eina jis ta alėja ten – į kitą, tokį pat tikrą, jau anapusiniu tampantį gyvenimą, kokį kūrė, gyvendamas čia, Žemėje. Ten jo laukia nauja patirtis.

Tačiau dar stabteli, atsigręžia trumpam į Jus atsisveikinti. O gal pasiųsti palinkėjimą... ir iš Jūsų sulaukti gero žodžio. Įsitikinti, kad yra lydimas Jūsų padrąsinimo, tvirto palaikymo ir gali žengti, nesidairydamas atgal. Be baimių ir abejonių. Tai įsimintinos, labai svarbios akimirkos, kurios gali tapti ramsčiu jo kelyje ir didžiule pagalba.

 • O kokio palinkėjimo Jūs norėtumėte patys, žengdami ten, kur viskas nauja ir nepatirta?
 • Kas Jums suteiktų ramybę ir pasitikėjimą?
 • Kaip nusiteikusius palydinčius artimuosius, kokius jų veidus ir mintis norėtumėte išvysti?
 • Kokioje atmosferoje, nuotaikoje Jums pasiruošti dvasiniam skrydžiui būtų lengviau?

Nesitikime, kad bus lengva ir skausmo neliks. Jis turi teisę būti. Tačiau nuo šiol galėsite sutelkti visą dėmesį į tai, kas palengvintų kelionę Jūsų artimam žmogui. Nuo šios suvokimo akimirkos Jūs jau nebesate tie, kuriuos paliko, o tampate tais, kurie pasirūpina, kad artimojo kelionė išliktų rami ir iškilminga. Iš sielvartaujančiųjų Jūs persikūnijate į pagalbininkus, kurie savo nuoširdumu ir tvirtybe, vidiniu tikėjimo žvilgsniu ir malda palydi artimąjį taip, kad ir patys nurimsta bei pajaučia vidinį lengvumą. Ir tai todėl, kad Jūs padovanojote dovaną, kuri saugo tiek išeinančiojo, tiek Jūsų pačių ramybę.

Mes pasirengę Jums padėti, jog tai įvyktų.

 • Pagalba išeinančiam
  Pokalbiai, budynės, maldos, padrąsinimai, mirties baimės sumažinimas
 • Pagalba išeinančio artimui
  Paguoda, palaikymas, nuraminimas, palengvinimas
 • Laidotuvių ceremonijos organizavimas
  Atsižvelgiant į senąją mirimo ir laidotuvių kultūrą
 • Pokalbiai su artimaisiais
  Pagelbstint jiems suvokti mirties, kaip perėjimo į kitą pasaulį procesą, tuo padedant išėjusiam ir savo paties psichologinei būklei